مشتریان ما

موسسه خیریه مکتب الحسین (ع)

محل فعالیت: اصفهان

زمینه فعالیت: حمایت از نیازمندان، جهیزیه و ازدواج، نیازهای معیشتی

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)
  • نرم افزار مددجویان

آدرس: اصفهان، میدان شهدا، جنب مسجد شهدا