مشتریان ما

مجتمع مهدیه اصفهان

محل فعالیت: اصفهان

زمینه فعالیت: حمایت از بیماران

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)

آدرس: اصفهان، خیابان رباط اول، خیریه مهدیه

وب سایت: https://www.mahdiehisfahan.com