مشتریان ما

خیریه دارالشفاء حضرت جواد الائمه (ع)

محل فعالیت: اصفهان

زمینه فعالیت: حمایت از بیماران نیازمندان

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)

آدرس: اصفهان، چهارراه شکر شکن، اول خیابان نشاط