مشتریان ما

خیریه کانون آفتاب

محل فعالیت: اصفهان

زمینه فعالیت: حمایت از کودکان

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)

آدرس: اصفهان، خیابان بزرگمهر ، خیابان مفتح ، بن بست اول ، ساختمان آسیا ، طبقه چهارم

وب سایت:
https://knaftab.ir