مشتریان ما

موسسه خیریه نور علی نور

محل فعالیت: اردستان

زمینه فعالیت: حمایت از نیازمندان

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)

آدرس: اردستان، خیابان شهید فائق، جنب حسینیه مسجد محله سادات