مشتریان ما

خیریه نقص ایمنی صدیقه طاهره

محل فعالیت: اصفهان

زمینه فعالیت: حمایت از بیماران نقص ایمنی

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)
  • نرم افزار مددجویان

آدرس: اصفهان، چهارراه آپادانا، خیابان سجاد، نرسیده به چهارراه سپه سالار، کوچه شماره 18، کوچه شمس، بن بست پیروزی، پلاک 37