مشتریان ما

موسسه خیریه مسجد سازان الزهرا (س)

محل فعالیت: اصفهان

زمینه فعالیت: ساخت مسجد در مناطق محروم

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)

آدرس: اصفهان، خیابان جی، ابتدای خیابان پروین، کوچه شماره 7