مشتریان ما

خیریه انسیه حورا سپاهان

محل فعالیت: اصفهان

زمینه فعالیت: حمایت از دانش آموزان نیازمند

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)
     

آدرس: اصفهان، خیابان سروش، کوچه شهید مونسیان، کوچه شهید محمد علی تحویلیان پلاک 50 طبقه همکف