مشتریان ما

خیریه سادات بنی الزهرا

محل فعالیت: اصفهان

زمینه فعالیت: حمایت از نیازمندان سادات

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)
  • نرم افزار مددجویان

آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ پایین، کوچه کنسولگری