مشتریان ما

خیریه زینب کبری

محل فعالیت: سپاهان شهر

زمینه فعالیت: حمایت از نیازمندان سپاهان شهر

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)
  • نرم افزار مددجویان

آدرس: اصفهان، سپاهان شهر، بلوار غدیر