مشتریان ما

جمعیت مهر خاتم

محل فعالیت: دهنو

زمینه فعالیت: حمایت نیازمندان

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار مددجویان
  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)

آدرس: اصفهان، دهنو