مشتریان ما

موسسه خیریه ذریه طیبه سادات

محل فعالیت: کاشان

زمینه فعالیت: حمایت از نیازمندان

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)
  • نرم افزار مددجویان

آدرس: کاشان، بخش مرکزی، شهر کاشان، 22 بهمن، کوچه شهید قاسمی، خیابان 22 بهمن