مشتریان ما

خیریه دیابت اصفهان

محل فعالیت: اصفهان

زمینه فعالیت: حمایت از بیماران

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)

آدرس: اصفهان، خیابان جی، خیابان لاهور، بلال شرقی