مشتریان ما

انجمن خیریه حمایت از بیماران تالاسمی

محل فعالیت: اصفهان

زمینه فعالیت: حمایت از بیماران تالاسمی

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)
     

آدرس: اصفهان، خیابان مطهری، خیابان خیام، نرسیده به خیابان مقداد، سمت راست ساختمان انجمن تالاسمی