مشتریان ما

خیریه حضرت سید الشهدا (ع) حضرت ابوالفضل (ع)

محل فعالیت: اصفهان

زمینه فعالیت: حمایت از نیازمندان ایتام، مناطق کم برخوردار

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)
  • نرم افزار مددجویان

آدرس: اصفهان، خیابان ملک جنوبی شماره 57