مشتریان ما

خیریه سادات بنی الزهرا

محل فعالیت: دولت آباد، زمان آباد

زمینه فعالیت: حمایت از نیازمندان

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)
  • نرم افزار مددجویان

آدرس: اصفهان، دولت آباد برخوار، زمان آباد، مقابل امام زاده ابراهیم (امام زاده نرمی)

شبکه های اجتماعی:
اینستگرام: emamolmontazar@