مشتریان ما

موسسه خیریه اباصالح المهدی (عج)

محل فعالیت: اصفهان

زمینه فعالیت: حمایت از دانش آموزان

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)

آدرس: اصفهان، خیابان شریف کوچه جهان فولاد