مشتریان ما

جامعه خیریه امام محمد باقر (ع)

محل فعالیت: اصفهان

زمینه فعالیت: نیازهای معیشتی، ایتام، عمران

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)
  • نرم افزار مددجویان

آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، ابتدای خیابان عافیت ربروی امام زاده باقر پلاک 235