Golden square frame on a marble textured background
انجمن مددکاری امام زمان(عج)

حمایت از ایتام اصفهان

Golden square frame on a marble textured background
خیریه حضرت ابوالفضل

حمایت از بیماران کلیوی و قلبی

Golden square frame on a marble textured background
خیریه امام حسین

تامین مسکن برای خانواده های نیازمند

Golden square frame on a marble textured background
موسسه خیریه کسا

حمایت از کودکان سرطانی

Golden square frame on a marble textured background
خیریه عترت معصومین (ع)

حمایت از کودکان یتیم

Golden square frame on a marble textured background
موسسه مهربان مهدی

حوزه فرهنگی، قرانی و مذهبی

Golden square frame on a marble textured background
انجمن مددکاری حجه ابن العسکری

حمایت از ایتام

Golden square frame on a marble textured background
خیریه حضرت ابوالفضل (ع)

حمایت از نیازمندان

Golden square frame on a marble textured background
انجمن خیریه حضرت امام حسین (ع)

حمایت از بیماران شکاف کام

Golden square frame on a marble textured background
خیریه مهر حامی ایرانیان

حمایت از نیازمندان

Golden square frame on a marble textured background
موسسه خیریه نورالائمه

حمایت از ایتام

Golden square frame on a marble textured background
موسسه خیریه مکتب الحسین

حمایت از نیازمندان

Golden square frame on a marble textured background
خیریه مائده های آسمانی

حمایت از نیازمندان

Golden square frame on a marble textured background
خیریه مسکن حضرت قمربنی هاشم

ساخت و تهیه مسکن

Golden square frame on a marble textured background
بیمارستان خیریه عسکریه

خدمات درمان

Golden square frame on a marble textured background
خیریه ذریه طیبه سادات

حمایت از نیازمندان

خیریه نور علی نور

حمایت از نیازمندان

Golden square frame on a marble textured background
خیریه سادات بنی الزهرا

حمایت از نیازمندان

Golden square frame on a marble textured background
دفتر آیت الله حکیم

حمایت از طلاب نیازمند

Golden square frame on a marble textured background
خیریه امام محمد باقر (ع)

حمایت از نیازمندان

Golden square frame on a marble textured background
خیریه حضرت زهرا(س)

حمایت از تودشکی ها

Golden square frame on a marble textured background
خیریه نقص ایمنی

حمایت بیماران نقص سیستم ایمنی

Golden square frame on a marble textured background
خیریه زینب کبری

حمایت از نیازمندان

Golden square frame on a marble textured background
خیریه سید شهدا (ع)

حمایت از نیازمندان

Golden square frame on a marble textured background
خیریه سید شهدا، بیمارستان امید

حمایت از بیماران سرطانی

Golden square frame on a marble textured background
خیریه هیئت حضرت اباالفضل (ع)

حمایت از نیازمندان

Golden square frame on a marble textured background
خیریه امام المنتظر (عج)

حمایت از نیازمندان

Golden square frame on a marble textured background
خیریه حضرت خدیجه

حمایت از بیماران سرطانی

Golden square frame on a marble textured background
انجمن خیریه سلمان

حمایت از نیازمندان

خیریه آسیب دیدگان نخاعی

حمایت از بیماران نخاعی

Golden square frame on a marble textured background
جمعیت مهر خاتم

حمایت از نیازمندان

Golden square frame on a marble textured background
خیریه رسول اکرم (ص)

حمایت از نیازمندان

Golden square frame on a marble textured background
خیریه رسول اکرم (ص)

حمایت از نیازمندان

Golden square frame on a marble textured background
جمعیت همیاران خیر جمعی ایرانیان

حمایت از نیازمندان

Golden square frame on a marble textured background
مجتمع مهدیه اصفهان

حمایت از خدمات درمانی

Golden square frame on a marble textured background
خیریه دیابت اصفهان

حمایت از بیماران دیابتی

Golden square frame on a marble textured background
جمعیت همیاران خیر جمعی ایرانیان

حمایت از نیازمندان

Golden square frame on a marble textured background
خیریه حضرت زینب (س)

حمایت از معلولین ذهنی

Golden square frame on a marble textured background
انجمن حمایت از کودکان بهشت

حمایت از معلولین ذهنی

Golden square frame on a marble textured background
خیریه حمایت از بیماران تالاسمی

حمایت از بیماران تالاسمی

Golden square frame on a marble textured background
خیریه پایان کارتن خوابی امید

حمایت از افراد بی خانمان

Golden square frame on a marble textured background
خیریه الزهرا (س)

حمایت از بیماران صعب العلاج

Golden square frame on a marble textured background
خیریه صحیفه سجاد

حمایت از دانش آموزان نیازمند

Golden square frame on a marble textured background
خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع)

ایجاد اشتغال برای افراد نیازمند

Golden square frame on a marble textured background
خیریه دارالشفاء حضرت جواد الائمه (ع)

حمایت از بیماران نیازمند

Golden square frame on a marble textured background
خیریه صحیفه سجاد

حمایت از دانش آموزان نیازمند

Golden square frame on a marble textured background
خیریه اباصالح المهدی (عج)

حمایت از دانش آموزان

kanoon-aftab
کانون خیریه آفتاب

حمایت از کودکان