مشتریان ما

خیریه آیت اله حکیم

محل فعالیت: اصفهان

زمینه فعالیت: حمایت از طلاب نیازمند

نرم افزارهای فعال:

  • نرم افزار نیکوکاران (قلک و امور نیکوکاران و قبوض موردی)
  • نرم افزار مددجویان

آدرس:

وب سایت: http://www.alhakeem.com