سید علی جلوه گران
مدیر عامل - توسعه دهنده
احمدرضا رستمی
توسعه دهنده
علی رضا رفیعی
توسعه دهنده
ابوالفضل نیرپور
شبکه های اجتماعی
علی یراقی
سئو
مهدی یدالهی
سخت افزار
احسان نورانی
تولید محتوا
مهرداد خلیفه
گرافیست
علی رعنائی
تولید محتوا
فرزاد مارانی
پشتیبانی
علی کبیری
سخت افزار